Kadra

Justyna Maj

Dyrektor - nauczyciel

Uczelnia

Wyższej Szkole Filozoficzno- Pedagogicznej Ignatianum
w Krakowie

Wyższa Szkoła Biznesu
w Olkuszu

Kierunek

Pedagogika

Specjalność

Pedagogika resocjalizacyjna

Edukacja wczesnoszkolna
i przedszkolna

Doświadczenie w pracy z dziećmi zdobyłam podczas pracy w Żłobku jako opiekunka dziecięca oraz jako nauczyciel – wychowawca w przedszkolu.

Aktualnie jest studentką na studiach podyplomowych na Wyższej Szkole Biznesu w Olkuszu na kierunku terapia pedagogiczna z elementami rewalidacji.

Justyna Maj ukończyła kursy i szkolenia:

„Praca z rodziną dziecka z autyzmem, z Zespołem Aspergera”,

„Zabawa z piosenka i taniec – sposób na wszechstronny rozwój dziecka”

Konferencja Edukacyjna „Oswój mój świat’’- trening umiejętności społecznych dotyczących dzieci ze spectrum autyzmu”.

„Kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych dzieci w wieku przedszkolnym”.

Praca z dziećmi sprawia mi wiele radości i satysfakcji. Podziwiam ich spontaniczność i entuzjazm oraz ciekawość świata. Lubię patrzeć na radość dzieci w momentach, kiedy zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności, a także kiedy odkrywamy razem tajniki otaczającego świata.

a1.jpg

Katarzyna Stefańczyk

Nauczyciel

Uczelnia

Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

Kierunek

Pedagogika

Specjalność

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna


Praca z dziećmi daje jej wiele radości, czuje się nauczycielem z powołania. Interesuje się rysunkiem i malarstwem, co częstokroć wplata w zajęcia prowadzone z dziećmi. Uwielbia czytać książki oraz słuchać różnorodnie gatunkowo muzyki, śpiewa również w chórze „Tibi Domine”. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

Katarzyna Stefańczyk

Uczelnia

Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego w Krakowie

Kierunek

Pedagogika

Specjalność

Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna


Praca z dziećmi daje jej wiele radości, czuje się nauczycielem z powołania. Interesuje się rysunkiem i malarstwem, co częstokroć wplata w zajęcia prowadzone z dziećmi. Uwielbia czytać książki oraz słuchać różnorodnie gatunkowo muzyki, śpiewa również w chórze „Tibi Domine”. Podnosi swoje kwalifikacje zawodowe uczestnicząc w różnych kursach i szkoleniach.

a1.jpg